1. מהי מטאפיזיקה עברית

ארז בטאט מסביר מהי מטאפיזיקה עברית בפרק הראשון של בית המדרש למטאפיזיקה

הוקלט בתשיעי בדצמבר, 2018

Metaphysicist Aerez Batat explains what is Hebrew Metaphysics in this first episode of “Hebrew Metaphysics”.

®All Rights Reserved: School of Practical Metaphysics

Ovadya Batat