2. סוגי מחשבה

ארז בטאט, מטאפיזיקאי עברי, מסביר איך להבדיל בין שני סוגים עיקריים של מחשבות - מחשבות רצוניות ומחשבות בלתי רצוניות, (חכמה ובינה), ולמה זה חשוב לחשוב על חשיבה.

הוקלט בה׳ טבת תשע״ט, ה 13 בדצמבר 2018

Aerez Batat. a practical metaphysicist, explains how to distinguish between two types of thoughts in real time: Voluntary thoughts and involuntary thoughts, and how the mind crates each type. He also discusses why it is important to think about thinking.

Recorded December 13th, 2018

Ovadya Batat
1. מהי מטאפיזיקה עברית

ארז בטאט מסביר מהי מטאפיזיקה עברית בפרק הראשון של בית המדרש למטאפיזיקה

הוקלט בתשיעי בדצמבר, 2018

Metaphysicist Aerez Batat explains what is Hebrew Metaphysics in this first episode of “Hebrew Metaphysics”.

®All Rights Reserved: School of Practical Metaphysics

Ovadya Batat